Veicis.lv - Mājai, birojam, mežam un dārzam

Garantija

 • Visām pirktajām precēm ir ražotāja garantija kā minimums 2 gadi no preces iegādes brīža! Juridiskām personām tā var būt arī 1 gads.
  • Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Jūs varat uzrādīt:
  • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts);
  • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījuma ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā) kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu.
 • Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esi mēģinājis novērst bojājumu;
  • bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
  • izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
  • bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
  • neveiksiet regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);
  • izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).
 • Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinieties ar datu rezerves kopijām.
 • Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Jums ir šādas iespējas:
  • dodieties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!);
  • ierodieties pie mums uz biroju, Jelgavas ielā 42, Rīgā darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 (neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!);
  • zvaniet pa tālruni 67623620 vai GSM 20075777. Mēs Jūs uzklausīsim un ieteiksim labāko risinājumu.

Papildus informācija par garantijām šajā saitē:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu

Lai informāciju izdrukātu vai saglabātu uz datora, spiediet šeit!

Neskaidrību gadījumā zvaniet - 20075777